När krisen för oss samman

Nyhetsmässigt så har denna sommar hittills dominerats av två nationella kriser: torkan och skogsbränderna. Torkan har inneburit en katastrof för svenskt lantbruk, då skördarna torkat bort med stora inkomstbortfall som följd. Detta har även fått till följd att det uppstått akut brist på gräs och foder till kor, hästar och andra djur, vilket även tvingat fram nödslakt. Indirekt har torkan även orsakat den andra krisen i form av skogsbränder. Enorma områden skog, främst i mellersta och norra Sverige, har brunnit upp med följden att människor fått evakuerats och att oerhörda mängder kapital gått upp i rök.

Ska man ändå drista sig till att se något positivt i dessa katastrofer så är det att vi fått se en stor folklig uppslutning kring att stödja de som drabbats. Mängder av grönytor har av privatpersoner och kommuner upplåtits åt behövande bönder och matbutiker har, till konsumenternas hurrarop, gått in med tillfälliga löften om att bara sälja svenskt kött. Samtidigt har människor strömmat till från hela landet för att hjälpa till i arbetet med att släcka bränderna.

Det har med andra ord uppstått en sorts kristidsnationalism och förstärkt form av gemenskap trots att man från liberalt håll försökt döma ut det hela som irrationellt i tid av frihandel och global öppenhet. Fredrik Segerfeldt stötte exempelvis på patrull när han i Nyhetsmorgon hävdade att det inte fanns något skäl att handla svenskt kött. Trots argument om att det är ekonomiskt irrationellt ur såväl ett individuellt som globalt perspektiv så ser folk starka skäl att hjälpa just svenska bönder när det krisar. När allt kommer omkring så finns det fortfarande en stark nationell gemenskap och ett ömmande för det svenska lantbruket och landskapet.

Politiker av alla färger har enats i stödet för de svenska bönderna, med få undantag. Det är naturligt och glädjande. Det måste inte finnas någon motsättning i att värna det man håller kärt och samtidigt stå upp för både marknadsekonomi och internationell öppenhet. Det visade exempelvis Moderaterna när de presenterade ett krisstödpaket till Sveriges lantbrukare. Thomas Gür kommenterade det hela enligt följande: ”Kristersson ’goes somewhere’. Glädjande”. Det är bara att instämma.

Tony Gunnarsson

Mer av Tony Gunnarsson: För vem utformas landsbygdspolitiken och Sluta kväva landsbygden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: