Om internetcensur

Efter att även Whatsapp blockerats återstår nu bara regimkontrollerade internetkanaler i Kina, har flera svenska medier rapporterat. Kina har världens mest avancerade system för internetcensur och ämnar nu sprida detta till omvärlden. Bland annat har WeChat, som med användarvänlighet i form av betalningslösningar, meddelanden och bilder, blivit omåttligt populär, trots att den kinesiska säkerhetstjänsten har omfattande övervakningsmöjligheter av innehållet. Transaktioner, positionsdata och meddelanden är alla tillgängliga för säkerhetstjänsten. Denna frihetsinskränkning av enorma proportioner lär fortsätta att öka i omfattning till följd av den kinesiska regeringens oerhörda makt.

Visst förekommer det ofta upprördhet över internetcensuren i väst, men inte från någon av de institutioner som har inflytande över frågan. De stora bolagen inom internet och sociala medier drömmer om att få tillgång till hundratals miljoner potentiella kinesiska konsumenter och vill därför inte stöta sig med den kinesiska regeringen samtidigt som politikerna i USA och Europa snarast avundas den kinesiska regimens kontroll över internet.

Internetcensur och blockering är inte bara ett avlägset hot i Kina och Saudiarabien. Det är ett överhängande hot även i väst som vi bör ta på allvar och bekämpa med alla medel. Internet har revolutionerat sättet på vilket vi kommunicerar och samverkar med varandra. I en tid med svällande statsapparater, ökad övervakning och större avstånd mellan elit och folk är internet vårt största hopp. Ett fritt internet innebär fri tillgång till information, åsikter och argument. Med ett fritt internet har vanliga människor ett verktyg för att utjämna informationsunderläget gentemot makthavarna och få tillgång till även regimkritiska åsikter, vilket är en stor förtröstan för de som önskar se ett frihetligt samhälle.

Därför är de senaste årens utveckling i Amerika och Europa mycket obehaglig. På många håll höjs politiska röster för att blockera sajter med åsikter de ej håller med om, ofta under parollen att försvara demokratin och annat trams. I Tyskland driver Merkel på för att införa gigantiska böter på sociala medier-sajter som inte blockerar sidor som sprider vad Merkel anser vara falska nyheter. När sociala medier sållar innehåll av rädsla för politiska sanktioner är det riktigt illa. I den senaste amerikanska valrörelsen framkom att Facebook systematiskt censurerade och tog bort konservativa sidor.

Ondska och osmaklighet kommer alltid att finnas i mänskliga sammanhang, så även på internet. Men att börja begränsa och censurera internet är inte lösningen. Det är att dölja problemet och samtidigt skapa politiska verktyg som möjliggör förtryck och totalitarism.

Kampen för att göra folk till bättre människor måste i första hand föras genom mellanmänsklig diskussion, socialt tryck och filosoferande kring etik och moral. Det är genom att exponeras för olika argument, resonemang och litteratur som varje människa ska närma sig de högre sanningarna, inte genom politiska pekpinnar. Det är först när folk själva är benägna att bekämpa det onda inom sig som människan kan bli bättre, annat än på ytan.

Dessvärre har den vänsterliberala och socialistiska lösningen ofta varit att försöka kontrollera människan politiskt snarare än verka för dennes moraliska utveckling. De har antagit att människan helt och hållet är ett resultat av sitt sammanhang och att samhällets brister därför kan åtgärdas genom politisk kontroll. I stället för att lita på att människan själv har möjlighet att ta ansvar för eget och närståendes beteende i de små konkurrerande sammanhangen så ska det politiskt dominerande mantrat tvingas på folk.

Eller som det uttrycktes inom unghögern för ett sekel sedan: ”Denna (liberala) världsåskådning korresponderar med den, som finner brottslighetens huvudproblem innefattat i satsen ’tillfället gör tjuven’. (…) Det är nog sant att tillfället gör tjuven; men det är tilläventyrs en än större sanning, att tjuven gör tillfället”. Det finns med andra ord en övertro på att människosinnet renas från svaghet om tillgången till frestelsen försvinner, något som bland annat fått prägla den svenska alkoholpolitiken.

Det går inte att censurera bort den mänskliga naturen och det är heller inte önskvärt att göra så. Om argument inte får prövas mot andra kan förnuftet aldrig segra. Internet måste få leva utan ogrundade åsikts- och informationsbegränsningar. För även om vissa säkert kommer tycka att livet blir angenämare när de slipper konfronteras med perspektiv de ogillar så förlorar samhället i stort. Vilken information som är korrekt och vilka åsikter som är acceptabla är inte en politisk sak att avgöra. Att acceptera regimkontroll av internet är ett sluttande plan mot förtryck. Det betackar jag mig för.

Tony Gunnarsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: